Ralfs motvilliga blogg

tisdag, juli 27, 2010

Twin cargo

Bygger en ny Twin, denna gång i depron.